Torneig de La Fallera Calavera - Gran Fira de Juliol


TORNEIG FALLERA CALAVERA - GRAN FIRA DE JULIOL

Amb motiu de la Gran Fira de Juliol, tindrà lloc un segon torneig de La Fallera Calavera els dies 19,21,26 i 28 de juliol als jardins del Palau de la Música de 19:00 a 21:00. Podeu inscriure-vos mitjançant el següent enllaç:

 http://granfiravalencia.com/la-fallera-calavera/

BASES DEL TORNEIG

2on Torneig
Dies 19 i 21 Jornades de Classificació, d’aquestes jornades, 25 jugadors amb major puntuació passaran a la següent jornada
Dia 26 Semifinals, els 25 classificats jugaran una seminifinal d’on eixiran 5 finalistes

Dia 28 Final, jugaran els 5 finalistes, el guanyador dels quals serà el guanyador del torneig.

 • Es jugarà amb les còpies del joc bàsic La Fallera Calavera proporcionades per la organització, sense expansió i amb les normes oficials del joc recollides al web www.lafalleracalavera.com.
 • Cada partida comptarà amb un màxim de 5 jugadors
 • Es prohibeix intervindre en el curs de la partida a gent externa a l’organització i als propis participants de la mateixa.
 • Tot acte irrespectuós o contrari a la dignitat dels participants conduirà a la immediata desqualificació i suspensió del jugador qui cometés dita falta.
 • La classificació serà publica i segons els puts de partida de cada jugador/a seguit pels puts de desempat (punts de tresors), en cas de romandre l’empat, el desempat es farà per sorteig.
 • Al finalitzar cada partida, s’haurà de lliurar als jutges de sala o al jutge de taula les puntuacions obtingudes. El guanyador o guanyadora de la partida es durà 5 punts, 3 el/la segon/a, 2 el/la tercer i 1 punt el/la quart/a i el/la cinquè/na. Les posicions les determinarà el número d’ingredients aconseguits, en cas d’empat, es desempatarà a favor del jugador amb més tresors al seu mostrador, en cas de romandre l’empat, a favor del/la jugador/a amb més cartes a la mà, si l’empat continués, caldrà sumar els punts de les posicions empatades i dividir-los entre el número de jugadors empatats. El número de tresors totals aconseguits per cada jugador/a al seu mostrador també haurà de ser apuntat a banda i lliurat a un jutge juntament amb les puntuacions de partida per al desempat en la classificació.
 • Qualsevol dubte relatiu al joc o al correcte desenvolupament de la partida, així com qualsevol impugnació es resoldrà segons el criteri del jutges presents.
 • Es recomana encaridament als jugadors llegir-se al menys les regles del joc abans de participar al torneig. Tanmateix hi haurà una còpia de dites regles a cada taula juntament amb cada joc.
 • Les jornades del torneig es divideixen de la següent forma:
  • 1 Setmana (2 jornades): Cassificatori
  • Semifinals (1 jornada): 25 semifinalistes
  • Final (1 jornada): 5 finalistes
 • La guanyadora o guanyador del torneig serà el/la finalista guanyador/a de la final.
 • L’abandonament voluntari o la desqualificació suposarà la baixa del torneig, les partides jugades prèviament per la jugadora o el jugador que haja cursat baixa no es veuran afectades.
 • Els emparellaments es faran d’acord amb l’ordre de classificació sempre que fos possible, tenint l’última paraula els jutges del torneig.
 • El premi consistirà en un diploma i material promocional per a tots els finalistes i pel guanyador a més, un joc bàsic de la Fallera Calavera, més l’expansió Els Ingredients de la Discòrida, mes un xec regal d’Homoludicus València amb un valor mínim de 30€ depenent de la gent que participe a cada torneig.

Twitter Facebook Digg Stumbleupon More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | 100 Web Hosting